Announcement & Update
Biểu đồ phân tích
#
Support
5 phút đọc
08/01/2024
210
4
0

Có thể nói rằng Biểu đồ phân tích (Analysis Charts) là một trong những sản phẩm tâm đắc của FXCE. Với bộ công cụ tân tiến này, nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích cách thức giao dịch của các Master/Trader, từ đó đưa ra đánh giá tổng quan về phương pháp giao dịch cũng như sự ổn định của hệ thống giao dịch.

Để sử dụng bộ công cụ này, bạn vào trang chi tiết của Tài khoản giao dịch muốn phân tích, chọn mục Phân tích.  


Các loại biểu đồ thuộc bộ công cụ Analysis Charts 

Bộ công cụ Analysis charts gồm có 3 loại biểu đồ:   

VOLUME - ORDERS CHART

Volume - Orders Chart hay Biểu đồ Khối lượng - Lệnh dùng để phân tích tổng số lệnh (orders) và tổng khối lượng giao dịch của các lệnh đang giao dịch. Với biểu đồ này, bạn có thể đánh giá được chuỗi giao dịch thông qua tổng số lệnh và tổng khối lượng giao dịch của chuỗi giao dịch. 

Cách xem biểu đồ Volume - Order:

 • Ở góc phải biểu đồ, chọn tổng số giao dịch muốn xem, tối đa 50 giao dịch. 

 • Biểu đồ đường (xanh lá) hiển thị tổng số lệnh, biểu đồ cột (xanh dương) hiển thị tổng khối lượng giao dịch của chuỗi giao dịch. 

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó. 

 

Cập nhật

Tài khoản giao dịch sử dụng phương pháp DCA sẽ được đánh dấu bằng icon như bên dưới.


OPEN DEALS CHART

Với biểu đồ Open Deals Chart (Biểu đồ mở giao dịch), bạn sẽ phân tích được:

 • Mức giá giao dịch của cặp tiền cụ thể theo thời điểm cụ thể 

 • Khoảng cách giá giữa lệnh đang chọn và lệnh trước đó, tính theo point. 

Thông qua đó, bạn có thể đánh giá được biên độ của các lệnh đang giao dịch.

Cách xem biểu đồ Open Deals Chart

 • Chọn loại cặp tiền và tổng số giao dịch muốn hiển thị, tối đa 50 giao dịch. 

 • Nhấn chọn 1 điểm trên biểu đồ để xem: 

  • Giá 

  • Loại giao dịch (mua/bán)

  • Biên độ 

  • Thời gian mở lệnh

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó. 


DEALS - EQUITY CHART

Biểu đồ Giao dịch & tài sản (Deal - Equity Chart) giúp bạn có cái nhìn cụ thể về số tài sản và khối lượng giao dịch của một tài khoản giao dịch tại một thời điểm giao dịch cụ thể. Nhờ vào đó, bạn đánh giá được sự ổn định của tài khoản giao dịch thông qua sự biến động tài sản cũng như khối lượng giao dịch của tài khoản đó. 

Cách xem biểu đồ Deals - Equity

 • Chọn tổng số giao dịch muốn hiển thị, tối đa 50 giao dịch. 

 • Nhấn chọn 1 điểm trên biểu đồ để xem: 

  • Loại giao dịch (mua/bán)

  • Tài sản 

  • Khối lượng

  • Thời gian mở lệnh

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó.

Ứng dụng bộ công cụ Analysis Charts: 

Biểu đồ Volume - Order và biểu đồ Deals - Equity

Biểu đồ Giao dịch & tài sản (Deal - Equity Chart) và biểu đồ khối lương - lệnh (Volume - Order) là hai biểu đồ bổ trợ cho nhau, cùng lúc cung cấp các thông tin thống kê cần thiết từ tài khoản master như: 

  (1) Hệ thống có giao dịch DCA được biểu thị bằng biểu tương DCA sáng lên

  (2) Thời điểm có số lệnh nhiều nhất (3 lệnh) và khối lượng cao nhất đang ở 0.3lot, từ điểm này có thể phân tích được rủi ro lớn nhất của tài khoản 

  (3) Thời điểm tài khoản không có lệnh rất nhiều, thường là do đóng các lệnh cũ mới thực hiện việc vào lệnh mới

  (4) Khối lượng vào lênh từng thời điểm đều nhau, từ điểm này có thể biết được phương pháp giao dịch có nhất quán hay không 

  (5) Tài khoản có lệnh trạng thái buy và sell cùng thời điểm, vậy phương pháp này đủ điều kiện chiều nào sẽ vào lệnh chiều đó 

  (6) Tài sản của tài khoản tại thời điểm vào lệnh mới 

Biểu đồ Open Deals Chart

Biểu đồ Mở giao dịch hỗ trợ việc phân tích các tài khoản sử dụng hệ thống DCA khi giao dịch, các thông tin có thể dùng tham khảo từ master như  

  (1) Mức giá vào lệnh được hiển thị qua biểu đồ đường, cung cấp thông tin giao dịch theo xu hướng hoặc đảo chiều của master.

  (2) Thời điểm vào lệnh cho thấy các tiêu chí như điều kiện vào lệnh, đóng nến, hoặc theo phiên giao dịch của master.

  (3) Khoảng cách các lệnh, áp dụng phân tích khoảng cách DCA,như ví dụ này cho bạn biết master đang dùng step tăng dần vì các khoản cách lớn dần ở các lệnh cùng chiều

Như vậy, thông qua việc sử dụng các biểu đồ giao dịch và tài sản cùng với các công cụ phân tích khác như biểu đồ khối lượng - lệnh và biểu đồ mở giao dịch, bạn có thể nắm bắt được các thông tin quan trọng về hoạt động giao dịch của tài khoản giao dịch. Từ việc đánh giá sự ổn định của tài khoản đến phân tích chiến lược giao dịch và cách thức thực hiện các lệnh, các biểu đồ này sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả hơn trong thị trường ngoại hối. Hãy tiếp tục khám phá và áp dụng những kiến thức này để nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn.

ic-comment-blueBình luận
#