Announcement & Update
Biểu đồ phân tích
#
Support
3 phút đọc
08/01/2024
123
3
0

Có thể nói rằng Biểu đồ phân tích (Analysis Charts) là một trong những sản phẩm tâm đắc của FXCE. Với bộ công cụ tân tiến này, nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích cách thức giao dịch của các Master/Trader, từ đó đưa ra đánh giá tổng quan về phương pháp giao dịch cũng như sự ổn định của hệ thống giao dịch.

Để sử dụng bộ công cụ này, bạn vào trang chi tiết của Tài khoản giao dịch muốn phân tích, chọn mục Phân tích.  


Các loại biểu đồ thuộc bộ công cụ Analysis Charts 

Bộ công cụ Analysis charts gồm có 3 loại biểu đồ:   

VOLUME - ORDERS CHART

Volume - Orders Chart hay Biểu đồ Khối lượng - Lệnh dùng để phân tích tổng số lệnh (orders) và tổng khối lượng giao dịch của các lệnh đang giao dịch. Với biểu đồ này, bạn có thể đánh giá được chuỗi giao dịch thông qua tổng số lệnh và tổng khối lượng giao dịch của chuỗi giao dịch. 

Cách xem biểu đồ Volume - Order:

 • Ở góc phải biểu đồ, chọn tổng số giao dịch muốn xem, tối đa 50 giao dịch. 

 • Biểu đồ đường (xanh lá) hiển thị tổng số lệnh, biểu đồ cột (xanh dương) hiển thị tổng khối lượng giao dịch của chuỗi giao dịch. 

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó. 

 

Cập nhật

Tài khoản giao dịch sử dụng phương pháp DCA sẽ được đánh dấu bằng icon như bên dưới.


OPEN DEALS CHART

Với biểu đồ Open Deals Chart (Biểu đồ mở giao dịch), bạn sẽ phân tích được:

 • Mức giá giao dịch của cặp tiền cụ thể theo thời điểm cụ thể 

 • Khoảng cách giá giữa lệnh đang chọn và lệnh trước đó, tính theo point. 

Thông qua đó, bạn có thể đánh giá được biên độ của các lệnh đang giao dịch.

Cách xem biểu đồ Open Deals Chart

 • Chọn loại cặp tiền và tổng số giao dịch muốn hiển thị, tối đa 50 giao dịch. 

 • Nhấn chọn 1 điểm trên biểu đồ để xem: 

  • Giá 

  • Loại giao dịch (mua/bán)

  • Biên độ 

  • Thời gian mở lệnh

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó. 


DEALS - EQUITY CHART

Biểu đồ Giao dịch & tài sản (Deal - Equity Chart) giúp bạn có cái nhìn cụ thể về số tài sản và khối lượng giao dịch của một tài khoản giao dịch tại một thời điểm giao dịch cụ thể. Nhờ vào đó, bạn đánh giá được sự ổn định của tài khoản giao dịch thông qua sự biến động tài sản cũng như khối lượng giao dịch của tài khoản đó. 

Cách xem biểu đồ Open Deals Chart

 • Chọn tổng số giao dịch muốn hiển thị, tối đa 50 giao dịch. 

 • Nhấn chọn 1 điểm trên biểu đồ để xem: 

  • Loại giao dịch (mua/bán)

  • Tài sản 

  • Khối lượng

  • Thời gian mở lệnh

 • Tổng số giao dịch hiển thị trên biểu đồ được tính theo thời điểm gần nhất.  Bạn có thể kéo ngang sang trái để xem các giao dịch trước đó.

 

ic-comment-blueBình luận
#