Announcement & Update
Thay đổi lựa chọn cặp tiền tại Trader’s Guard
#
Marketing
1 phút đọc
08/09/2023
21
0
0

Để đơn giản hóa việc chọn lựa các sản phẩm giao dịch, FXCE sẽ giới hạn cài đặt cho tiêu chí “Quản lý cặp tiền” bao gồm:
➕ Ngoại hối
➕ Kim loại
➕ Chỉ số
Những sản phẩm như chứng khoán, tiền mã hoá và dầu sẽ không có trong danh mục cam kết Trader’s Guard.

=> Chi tiết các điều kiện từ Trader's Guard tại đây

ic-comment-blueBình luận
#