Announcement & Update
Cập nhật FXCE - 18/12/2023
#
Support
1 phút đọc
18/12/2023
31
0
0


1. Cập nhật trang Thống kê giao dịch

Từ giờ khách hàng có thể lọc các giao dịch theo thời gian, loại giao dịch và xem tổng số tiền đã giao dịch theo bộ lọc đã chọn.

Bạn có thể tìm giao dịch theo bộ lọc Ví tiền, Loại giao dịch, Ngày tháng.

Kết quả sau khi tìm theo bộ lọc: 


2. Cập nhật màn hình tạo tài khoản Demo Direct

 

  • Cập nhật các tiêu chí Trader's Guard mà khách hàng sẽ cam kết, gồm: Công cụ giao dịch, Lệnh, Cặp, Khối lượng, Rủi ro.
  • Tiêu chí Sụt giảm tài sản chuyển sang mặc định là 15%.
  • Khách hàng có thể tự cài đặt khoảng thời gian khóa tài khoản nếu vi phạm các cam kết trong Trader’s Guard.


3. Gửi thông báo cấp vốn Direct qua Telegram

Thông báo về hoạt động cấp vốn, nâng vốn, chia lãi của chương trình Direct sẽ được công khai trên group Telegram FXCE Social Trading Vietnam để cộng đồng trader theo dõi.

ic-comment-blueBình luận
#