Announcement & Update
Cập nhật FXCE - 5/12/2023
#
Support
2 phút đọc
05/12/2023
23
0
0


1. Cập nhật giấy phép cho tài khoản giao dịch

Các tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ được cập nhật giấy phép SVGFSA theo chính sách của FXCE LLC, nhằm tăng cường tính pháp lý và minh bạch. Nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà khách hàng không phản hồi, tài khoản của khách hàng sẽ được tự động chuyển về giấy phép SVGFSA và tiếp tục hoạt động bình thường. Các tài khoản mở mới sẽ phải xác nhận cập nhật giấy phép.


2. Hiển thị thông tin PnL ở danh sách tài khoản

Khách hàng dễ dàng theo dõi trạng thái tài khoản với thông tin PnL (PnL = Equity - Balance) hiển thị ngay tại danh sách tài khoản giao dịch.


3. Công cụ Backtest Calculator

Công cụ Backtest Calculator hỗ trợ tính toán và đưa ra kết quả về các thông số quan trọng để đánh giá hiệu quả của EA. Trải nghiệm tại https://ea.fxce.com/tools/backtest-calculator 


4. Cập nhật quy định tạo tài khoản Demo Direct đánh tay

Với tài khoản Demo Direct đánh tay, mỗi khách hàng chỉ được tạo 1 tài khoản. Để tạo thêm, khách hàng cần phải xóa đồng thời tài khoản Demo Direct đánh tay hiện có và tài khoản Direct được cấp dựa trên tài khoản Demo Direct đó (nếu có). 

Quy định này không ảnh hưởng đến việc tạo tài khoản Demo Direct đánh bằng EA.    


5. Nâng cấp mục Thống kê tài khoản 

Mục Thống kê Tài khoản được bổ sung thông tin số lượng tài sản phân bổ vào từng loại tài khoản cũng như tỷ lệ phân bổ này. Từ đó, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về cách tài sản được phân chia giữa các loại tài khoản với nhau.

ic-comment-blueBình luận
#