Announcement & Update
Cập nhật mới  - 16/04/2024
#
Support
1 phút đọc
16/04/2024
56
1
0

📌 Quản lý người mua tín hiệu

Cho phép người bán tín hiệu xem danh sách những người đã và đang mua tín hiệu của mình.

📌 Cài đặt tự động dừng đầu tư

Cho phép người mua tín hiệu cài đặt tự động ngắt tín hiệu khi chạm mức lợi nhuận/ lỗ.

📌Quản lý mục tiêu & tiến độ Direct

Giao diện mới cho tài khoản Direct giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi các quy định, cũng như tiến độ tài khoản trước khi đượt xét duyệt đầu tư.

🌏 Support.fxce.com

ic-comment-blueBình luận
#