Announcement & Update
Cập nhật mới  - 24/06/2024
#
Support
1 phút đọc
24/06/2024
29
0
0

📌 Nhật Ký Giao Dịch: Người dùng có thể tạo và lưu lại nhật ký giao dịch để chia sẻ quá trình từ khi đặt lệnh cho đến khi hoàn tất giao dịch với cộng đồng. Đồng thời, các thành viên cộng đồng có thể bình luận và phản hồi để chia sẻ quan điểm cá nhân về các giao dịch đó.

📌 Khi tạo tài khoản Demo Direct, hệ thống sẽ tự động thiết lập số dư mặc định là:  
- $5,000 cho chiến lược giao dịch thủ công.
- $10,000 cho chiến lược giao dịch tự động.

📌 Tóm lược thống kê: Hỗ trợ thống kê giao dịch theo khối lượng.

🌏 Support.fxce.com

ic-comment-blueBình luận
#