Announcement & Update
Cập nhật mới  - 28/05/2024
#
Support
1 phút đọc
28/05/2024
36
0
0

- Tại thời điểm chia lãi, nếu người bán tín hiệu đã đóng hết lệnh thì hệ thống sẽ tiến hành chia lãi ngay cả khi trạng thái tài khoản của người mua đang bị âm.

- Thống kê phân bổ tài sản: Đối với phần đầu tư sẽ loại bỏ các khoản đầu tư thử nghiệm.

- Tiện ích khi xem báo cáo giao dịch tài sản: Người dùng có thể xác định được nguồn gốc cụ thể của các khoản giao dịch đó đến từ tài khoản nào và đường dẫn đến tài khoản đó.

- Người dùng có thể thiết lập lại vốn và đóng tất cả các khoản đầu tư thử nghiệm chỉ bằng một nút bấm.

ic-comment-blueBình luận
#