Trading Essentials
Financial Instruments: Giải thích về công cụ tài chính 
#
Marketing
9 phút đọc
02/02/2023
120
0
0
icon-menu

Một số tóm tắt 

  • Công cụ tài chính là một dạng tài liệu/ tài sản thực hoặc ảo thể hiện một thỏa thuận pháp lý miễn là chúng có liên quan đến giá trị tiền tệ. 

  • Công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại cơ bản: Công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

  • Các công cụ tài chính cũng có thể được phân chia theo loại tài sản, điều này phụ thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốn chủ sở hữu.

  • Ngoài 2 loại cơ bản trên, công cụ ngoại hối cũng được bao gồm là một loại công cụ tài chính thứ ba độc đáo.

Công cụ tài chính là gì?

Công cụ tài chính (Financial Instrument) là những tài sản có thể được giao dịch hoặc cũng có thể được coi là các “gói vốn” có thể giao dịch. Hầu hết các loại công cụ tài chính sẽ cung cấp dòng chảy và chuyển vốn hiệu quả cho tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. 

Công cụ tài chính là thứ có giá trị và có thể được mua bán. Những tài sản này có thể là tiền mặt, cổ phiếu, quyền chọn hoặc các giao dịch nhận tiền mặt theo hợp đồng hoặc một loại công cụ tài chính khác. Chưa hết, những tài sản có thể bao gồm bằng chứng về quyền sở hữu lợi tức trong một công ty hay một thực thể khác.

Hiện nay, nhiều sổ sách ghi chép về các công cụ tài chính được lưu trữ dưới dạng điện tử.

Hiểu các công cụ tài chính

Công cụ tài chính có thể là tài liệu thực hoặc ảo thể hiện một thỏa thuận pháp lý liên quan đến bất kỳ giá trị tiền tệ. Các công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu thể hiện quyền sở hữu một tài sản. Chúng dựa trên dư nợ thể hiện khoản vay của nhà đầu tư đối với chủ sở hữu tài sản.

Các công cụ ngoại hối cũng bao gồm một loại công cụ tài chính thứ ba độc đáo. Cũng tồn tại các danh mục phụ khác của từng loại công cụ, chẳng hạn như vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần phổ thông, trái phiếu, bảo hiểm, quỹ,.v..v.

Các công cụ tài chính được xem là những thoả thuận hợp pháp giữa hai bên (giữa cá nhân với nhau hoặc tổ chức) dựa trên một thứ có giá trị. Thông thường, thoả thuận đó có những giá trị ràng buộc. Những điều kiện này có thể bao hàm số lượng và thời gian chi trả lãi suất, tiền mặt, thặng dư vốn phí bảo hiểm hay tiền dự phòng bảo hiểm.

Các loại công cụ tài chính

Công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại: Công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

Công cụ tiền mặt

Giá trị của các công cụ tiền mặt bị ảnh hưởng và xác định trực tiếp bởi thị trường. Đây có thể là chứng khoán dễ dàng chuyển nhượng. Công cụ tiền mặt cũng có thể là tiền gửi và tiền vay do người đi vay và người cho vay thỏa thuận .

Công cụ tài chính phái sinh (Các quyền chọn và giao dịch kỳ hạn)

Giá trị và đặc điểm của các công cụ phái sinh phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của tài sản gốc. Điều này có thể dựa trên các thành phần cơ bản của phương tiện, chẳng hạn như tài sản, lãi suất hoặc chỉ số. Chúng có thể được mua bán để mang lại giá trị tăng trưởng vốn hoặc hạn chế rủi ro cho một doanh nghiệp hoặc một danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để phòng hộ cho các danh mục đầu tư của mình. 

Ví dụ: Một hợp đồng quyền chọn vốn chủ sở hữu là một công cụ phái sinh vì giá trị của nó đến từ cổ phiếu cơ bản. Chúng sẽ được cho phép tham gia quyền chọn, mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá xác định và vào một ngày nhất định. Khi giá cổ phiếu tăng và giảm, giá trị của quyền chọn cũng tăng theo mặc dù không nhất thiết phải theo cùng một tỷ lệ phần trăm.

Cổ phần

Các công ty phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư để đổi lấy tiền và xem đó là nguồn vốn cho sự vận hành và phát triển của công ty. Một hợp đồng pháp lý giữa công ty và một cổ đông có thể bao gồm việc chi trả cổ tức (Khi nào công ty có khả năng trả lãi) hay bổng lộc trong khoảng thời gian cổ đông nắm giữ cổ phiếu.

Trái phiếu và các khoản vay

Trái phiếu và các khoản vay là những tín phiếu giữ một công ty và một nhà đầu tư. Nhà đầu tư cho một công ty hay chính phủ vay tiền và đổi lại, người đi vay phải trả lãi suất cho nhà đầu tư trong một khoản thời gian nhất định, ở một mức nhất định và hoàn trả vốn vào một ngày nhất định. 

Ngoại hối

Thị trường ngoại hối cung cấp một dịch vụ cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ cần mua hoặc bán các loại tiền khác với loại tiền đang được dùng tại đất nước họ. Các nhà đầu tư cũng có thể giữ hoặc mua bán các loại tiền khác nhau để tận dụng các tỷ giá trao đổi nhằm kiếm lời. 

*** Tìm hiểu chuyên sâu về thị trường lớn nhất thế giới => Bài viết

Bảo hiểm

Một chính sách bảo hiểm bao gồm một công ty hay cá nhân trả tiền bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm, trong hợp đồng đó hứa hẹn sẽ đền bù bằng tiền trong trường hợp xảy ra mất mát theo những kịch bản đã thoả thuận.

Quỹ 

Một quỹ đầu tư (như một công ty đầu tư tín thác) là quỹ vốn thuộc về một nhóm nhà đầu tư. Khoản tiền này được quỹ đầu tư với hy vọng giá trị của Quỹ sẽ tăng lên, mang lại cho nhà đầu tư thặng dư vốn. Có rất nhiều quỹ đầu tư trên thị trường như ETFs, Mutual Fund, Hedge Fund, Macro Fund,.v.v.

Các loại tài sản tài chính

Các công cụ tài chính cũng có thể được phân chia theo loại tài sản, điều này phụ thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốn chủ sở hữu.

Công cụ tài chính dựa trên nợ

Các công cụ tài chính dựa trên nợ ngắn hạn có thời hạn từ một năm trở xuống. Loại chứng khoán này có dạng tín phiếu và giấy thương mại. Tiền mặt loại này có thể là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi (CDs - certificates of deposit).

Các công cụ phái sinh được mua bán trao đổi dưới các công cụ tài chính ngắn hạn dựa trên nợ có thể là hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn. Các công cụ phái sinh OTC là các thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn.

Các công cụ tài chính dựa trên nợ dài hạn kéo dài hơn một năm. Theo chứng khoán, đây là trái phiếu. Các khoản tương đương tiền là các khoản cho vay. Các công cụ phái sinh được giao dịch trên sàn là hợp đồng tương lai trái phiếu và quyền chọn đối với hợp đồng tương lai trái phiếu. Các công cụ phái sinh OTC là hoán đổi lãi suất, trần và sàn lãi suất, quyền chọn lãi suất và các công cụ phái sinh kỳ lạ.

Công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu

Chứng khoán thuộc công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu là cổ phiếu. Các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi trong danh mục này bao gồm quyền chọn cổ phiếu và hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu. Các công cụ phái sinh OTC là quyền chọn cổ phiếu và các công cụ phái sinh khác.

Tại sao chúng ta nên nắm giữ các công cụ tài chính

  • Tăng trưởng và cổ tức: Các nhà đầu tư mua và bán các công cụ này để nhận một khoản thặng dư vốn dễ dàng hoặc để nhận lãi từ trái phiếu hay cổ phần.
  • Kiểm soát rủi ro: Mua các tài sản vận hành độc lập với nhau (như mua cổ phần từ một nước và mua trái phiếu chính phủ ở một nước khác) có thể giúp giảm bớt rủi ro của một danh mục đầu tư 
  • Chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ: Một nhà đầu tư mốn phòng hộ cho danh mục đầu tư của mình. Có thể mua bảo hiểm để ngăn danh mục đầu tư giảm giá trị. 

Tổng kết

Công cụ tài chính chính là thứ sẽ cung cấp dòng chảy và luân chuyển vốn hiệu quả cho tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. Đối với các công cụ tài chính phái sinh  sẽ được giao dịch, trao đổi dưới hình thức ngoại hối chính là các hợp đồng tương lai tiền tệ. 

Các công cụ phái sinh OTC sẽ bao gồm quyền chọn ngoại hối, hợp đồng kỳ hạn hoàn toàn và hợp đồng hoán đổi ngoại hối. Do phần lớn các nhà đầu tư tiếp cận thị trường ngoại hối thông qua hợp đồng giao ngay. Vì vậy, FXCE đã mở ra những cơ hội để các Trader nắm bắt tiềm năng vô tận từ thị trường Forex này.

Đồng hành cùng FXCE tiếp cận thị trường tài chính lớn nhất thế giới: https://www.fxce.com/register.

Giải thích 

  • Thặng dư vốn: Lãi suất thu được sau khi bán các tài sản hoặc cổ phần.

  • Rủi ro: Khả năng lợi nhuận kiếm được không đạt như kỳ vọng

  • Danh mục đầu tư: Hàng loạt các danh mục đầu tư của một cá nhân hay tổ chức.

Đọc thêm: 

Tâm lý giao dịch và những điều bạn cần biết - Phần 1 => Bài viết

Tâm lý giao dịch và những điều bạn cần biết - Phần 2 => Bài viết

Tham gia các kênh truyền thông chính thức của FXCE để nhận được cập nhật những thông tin mới nhất:

| Facebook | Youtube | Telegram STP VN | FXCE Academy |

kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#