Announcement & Update
Lịch nghỉ giao dịch ngày lễ
#
Support
1 phút đọc
01/07/2024
17
0
0

🗓 Lịch nghỉ giao dịch ngày lễ 🗓
Giờ Server | GMT+3

🌟 US Independence Day | 03/07/2024

• Chỉ số sẽ đóng cửa sớm vào lúc 20:00 (00:00 04/07/2024 | GMT+7)

• Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào lúc 20:00 (00:00 04/07/2024 | GMT+7)

🌟 US Independence Day | 04/07/2024

• Chỉ số sẽ đóng cửa sớm vào lúc 20:00 (00:00 05/07/2024 | GMT+7)

• Hàng hoá USOUSD, UKOUSD, đóng cửa sớm vào lúc 20:30 (00:30 05/07/2024 | GMT+7)

• Kim loại XAUUSD, XAGUSD đóng cửa sớm vào lúc 21:30 (01:30 05/07/2024 | GMT+7)

• Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa cả ngày

🌏 Support.fxce.com

ic-comment-blueBình luận
#