Announcement & Update
Tổng Kết Vòng Direct
#
Support
2 phút đọc
13/06/2024
43
0
0

Để được xét duyệt đầu tư trên tài khoản Direct, bạn cần duy trì các tiêu chí sau trong 2 kỳ liên tiếp.

1. Đạt lợi nhuận tối thiểu 1% với mỗi kỳ 3 tháng

2. Duy trì FDD dưới 6%

3. Profit factor phải lớn hơn 2

Tổng kết vòng là gì?

Tổng kết vòng là một thanh trạng thái sẽ tóm tắt lại kết quả của các kỳ, thể hiện khả năng được xét duyệt đầu tư qua trạng thái của kỳ hiện tại và kỳ trước đó.

🌟  Kỳ Trước: Ô này sẽ thể hiện kết quả của kỳ giao dịch trước qua các màu khác nhau.

  • Màu đỏ (Không đủ điều kiện): Trạng thái màu đỏ cho biết kết quả giao dịch đã bị âm vào phần vốn của quỹ. Vì vậy ở kỳ hiện tại, bạn cần phải khôi phục được phần vốn đã bị âm và cần đạt được mục tiêu của kỳ trước lẫn kỳ hiện tại thì mới đủ điều kiện để xét duyệt đầu tư.

  • Màu vàng (Chưa đạt đủ điều kiện): Màu vàng biểu thị rằng bạn chưa hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của kỳ trước đó. Nếu bạn chưa đạt mục tiêu lợi nhuận, bạn cần đáp ứng lợi nhuận của kỳ hiện tại và phần lợi nhuận thiếu hụt của kỳ trước, thì mới được xem là đạt. Nếu là các mục tiêu khác, chỉ cần đạt được ở kỳ hiện tại thì sẽ được xem là đủ điều kiện.

  • Màu xanh (Đã đạt đủ điều kiện): Trạng thái màu xanh cho thấy bạn đã hoàn thành và đáp ứng đủ các tiêu chí của kỳ trước đó. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ ở kỳ hiện tại để được xét duyệt đầu tư.

🌟  Kỳ Hiện Tại: Ô này sẽ tóm tắt lại kết quả giao dịch của kỳ hiện tại, với 2 trạng thái là đạt (màu xanh) hoặc chưa đạt (màu xám).

Tài khoản sẽ được đánh dấu "Đạt" khi bạn đáp ứng tất cả tiêu chí trong hai kỳ liên tiếp và hiện đang trong giai đoạn chờ xét duyệt cấp mới hoặc nâng mức đầu tư.

Hãy thường xuyên kiểm tra trạng thái tài khoản và điều chỉnh chiến lược giao dịch để luôn ở trong trạng thái tốt nhất.

ic-comment-blueBình luận
#