Announcement & Update
Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Chia Lãi
#
Support
1 phút đọc
07/05/2024
90
0
0

Từ ngày 10/05/2024, hệ thống sẽ thực hiện việc chia lãi vào đầu và cuối ngày theo thời gian cố định sau đây:

- Lần chia lãi đầu tiên: 01h30 từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần (theo giờ MT5).

- Lần chia lãi thứ hai: 23h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giờ MT5).

Khi kỳ tín hiệu kết thúc, hệ thống sẽ tiến hành chia lãi vào thời gian cố định hàng ngày.

🌏 Support.fxce.com

ic-comment-blueBình luận
#