Announcement & Update
Tính năng Lưu Mặc Định Cài Đặt Sao Chép/Đầu Tư 
#
Support
1 phút đọc
21/03/2024
46
0
0

Tính năng này cho phép người dùng có thể lưu lại các cài đặt mỗi khi mua tín hiệu hoặc đầu tư, và để sử dụng chúng ở lần tiếp theo mà không cần phải điều chỉnh lại. 

Để lưu cấu hình đầu tư/sao chép, cần làm theo các bước sau:

1. Thực hiện thao tác đầu tư sao chép như bình  thường

2. Tùy chỉnh theo mong muốn

3. Tick vào "Lưu cài đặt" và "Mua tín hiệu"

ic-comment-blueBình luận
#